CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông (QCC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

Thời gian thực hiện: 24/05/2018

Địa điểm thực hiện:  

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền
mặt tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Ban Tài chính kế toán - CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/05/2018. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.