Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 24, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An.

- Nội dung lấy ý kiến:  Bầu bổ sung Hội đồng quản trị và các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.