CTCP PVI (PVI - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

-Tỷ lệ thực hiện: 28%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng)

* Đợt 1:

+ Tỷ lệ thực hiện:  14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

+ Ngày thanh toán: 05/07/2018

* Đợt 2:

+ Tỷ lệ thực hiện:  14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

+ Ngày thanh toán: 20/09/2018

-  Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI), số 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/07/2018 (đối với đợt 1) và từ ngày 20/09/2018 (đối với đợt 2) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.