PVG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (5%)

CTCP Kinh doanh Khí miền Bắc (PVG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019

Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Thời gian thực hiện: 12/06/2019

Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc, tầng 11, Tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Hà Nội, từ ngày 12/06/2019.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu