CTCP ống dầu khí Việt Nam (PVB- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:      29/08/2014

- Lý do và Mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/09/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau.

- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo sau đính kèm giấy mời họp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.