Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 21/7/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Kế toán Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, địa chỉ Tầng 8, số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 21/7/2014.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.