CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/07/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 25/07/2019. Khi đến nhận cổ tức người sở hữu phải xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.