PTG: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (20%)

 

CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/07/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 25/07/2019. Khi đến nhận cổ tức người sở hữu phải xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu