CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (PTD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2018

Lý do và mục đích:   Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

-   Ngày thanh toán:31/07/2018

-    Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 31/07/2018 tại địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
Số 02 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 3811 6823    Fax: (08) 3811 6843

Lưu  ý: Quý cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt vui lòng đem theo chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu (đối với tổ chức) và sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền nhận cổ tức thì ngoài các giấy tờ nêu trên cần có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.