PRT: Ngày GDKHQ trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (1%)


CTCP  Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (PRT - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2019

Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu