Công ty cổ phần Logistics Portserco (PRC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

-  Thời gian thực hiện: 04/05/2018

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Logistics Portserco. Địa chỉ số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng,  từ ngày 04/05/2018. Cổ đông phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/chứng minh nhân dân/giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.