CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/06/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/06/2019, mang theo chứng minh thư nhân dân/căn cứ công dân/hộ chiếu khi đến nhận cổ tức.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.