Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2018

- Lý do và mục đích: Tạm  ứng cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:  3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/05/2018

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.