CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (PNT– Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thực hiện: 30/12/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 30/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.