PNP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu

Mã chứng khoán: PNP 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/06/2020

- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Hội trường CTCP Tân Cảng-Phú Hữu. Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu