PNG: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Mã chứng khoán: PNG 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1-1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 và một số nội dung khác liên quan.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu