PMS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (15%)


CTCP Cơ khí Xăng Dầu (PMS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/06/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài vụ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (vào các ngày thứ hai hoặc thứ tư hàng tuần) bắt đầu từ ngày 24/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu