CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ (PMP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:17/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019

Lý do và mục đích :  Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

Ngày thanh toán: 30/09/2019

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ bắt đầu từ ngày 30/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.