CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2018

- Lý do và mục đích: Trả  cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Phương án xử lý cổ  phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát để trả  cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ  được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

- Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 15%, cổ đông A hiện đang sở hữu 123 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là 18,45 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 18 cổ phiếu mới và 0,45 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở  tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung – lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.  

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.