Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (PLC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/3/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Buổi sáng, từ 08h30 thứ Tư ngày 23/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Thăng Long, tầng 7, khách sạn Melia – 44B phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua các Báo cáo kết quả thực hiện năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;

+ Thông qua các Báo cáo hết nhiệm kỳ 2009 – 2013 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.