Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC– Sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 31/12/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký:  người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP, địa chỉ: tầng 18 tòa nhà 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/12/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.