CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (PIA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2018

- Lý do và mục đích:  Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

 - Nội dung cụ thể:

a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được bán cho Công đoàn với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả lại cho cổ đông số tiền tương ứng với phần cổ phiếu lẻ của cổ đông đó.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu PIA thì số cổ phiếu trả cổ tức được nhận là 111 x 30% = 33,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được nhận 33 cổ phiếu. Số cổ phần lẻ là 0,3 cổ phiếu Công ty sẽ bán lại cho Công đoàn công ty mua lại với giá là 10.000/ cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận: 0,3 cổ phiếu x 10.000 đồng = 3.000 đồng.

b. Trả cổ tức bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 18% (01 cổ phiếu  được nhận 1.800 đồng)
- Ngày thanh toán: 23/07/2018
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. Địa chỉ: tầng 15, tòa nhà DETECH TOWER, số 08C Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội bắt đầu từ ngày 23/07/2018 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6). Khi là thủ tục nhận cổ tức người sở hữu xuất trình Sổ chứng nhận cổ phần (bản gốc) và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.