PHS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Mã chứng khoán: PHS 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 14 giờ, ngày 27/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu