Công ty cổ phần cao su Phước Hoà (PHR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2015

- Lý do và mục đích : Chi trả cổ  tức bằng tiền năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 22/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, địa chỉ: Ấp 2A xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 22/05/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.