CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (PGS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 02/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam vào thời gian từ ngày 02/08/2019. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.