Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Đầu tháng 8 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Bảo hiểm PJICO

- Nội dung lấy ý kiến: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.