PGC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền (12%), phát hành cổ phiếu (100:20) và ĐHCĐ thường niên năm 2016

 

Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC – HOSE))

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2015

- Lý do và mục đích Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

a. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thực hiện: 30/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân, nếu cổ đông ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi văn bản thông báo tới Tổng Công ty, trong đó ghi rõ họ tên, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, số cổ phần sở hữu ...(chủ tài khoản và số chứng minh thư nhân dân phải đúng trong danh sách cổ đông).

b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 100 : 20 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Tổng Công ty hủy bỏ

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

 c. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện, thời gian tổ chức cụ thể và nội dung chương trình Đại hội cổ đông năm 2016: sẽ được Tổng Công ty thông báo cụ thể sau.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu