Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

Lý do và mục đích : Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 (đợt cuối) năm 2017

Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Ngày thanh toán: 06/07/2018

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán - Công ty cổ phần cảng Đồng Nai, địa chỉ: 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 06/07/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân), Giấy giới thiệu (đối với thể nhân).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.