CTCP Pacific Dinco (PDB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 11/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Pacific Dinco – 233 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 11/01/2019. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.