PBC: Ngày GDKHQ Tham dự ĐHCĐ bất thường

 

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco (PBC- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 ( 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty 85 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội

- Nội dung họp:

  + Để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty;

  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu