Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco (PBC- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 ( 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty 85 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội

- Nội dung họp:

  + Để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty;

  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.