Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An (PAP - Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 1/2016

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp trụ sở Công ty – KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.