CTCP Ắc quy miền Nam (PAC - HOSE) (30%)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức đợt 03 năm 2017

-     Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

-     Ngày thanh toán: 10/07/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 10/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam, địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.