OPC: Ngày GDKHQ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn (2:1)

Công ty cổ phần dược phẩm OPC (OPC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        18/11/2014

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được nhận thêm sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị và hủy bỏ phần thập phân (nếu có).

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là 61,5 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận là 61 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC: 1017 Hồng Bàng - Phường 12 - Quận 6 - Tp. Hồ Chí Minh. Khi đến nhận, Cổ đông nhớ mang theo sổ cổ đông và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu