NTW: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền (15%)

 

CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/07/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/07/2019 và phải xuất trình Chứng minh nhân dân

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu