NT2: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2

Mã chứng khoán: NT2 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ tư ngày 17/06/2020 (thời gian chính thức sẽ được Tổ chức phát hành thông báo trong thư mời)

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm tổ chức chính thức sẽ được Tổ chức phát hành thông báo trong thư mời

- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trên Website Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu