CTCP Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 17/06/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty; Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.