CTCP Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 13 %/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

- Ngày thanh toán: 09/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty, Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, bắt đầu từ ngày 09/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.