CTCP Nhựa Sài Gòn (NSG - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn – 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh (giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/01/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.