CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        02/10/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 22/10/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương, địa chỉ: tầng 3 tòa nhà Bảo Long – số 75 Phương Mai – quận Đống Đa – Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

(tài liệu chi tiết cung cấp tại trang website: http://www.vinaseed.com.vn)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.