NS2: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Mã chứng khoán: NS2 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng:09/04/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2020 (thứ ba)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch số 02 Hà Nội

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu