NQN: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

Mã chứng khoán: NQN 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/06/2020 (thời gian cụ thể sẽ được công bố trên website Công ty và gửi tới cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định)

 - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 - trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

 - Nội dung cuộc họp: Thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định.

- Tài liệu cuộc họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trên website của Công ty: htpp://www.quawaco.com.vn từ ngày 19/06/2020.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu