CTCP Vận Tải Biển Bắc (NOS- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường của CTCP Vận tải Biển Bắc tại 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung họp: Các nội dung theo quy định của ĐHCĐ thường niên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.