NHS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (NHS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 09/03/2015 đến ngày 31/03/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, địa chỉ: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

+  Bán buôn thực phẩm, chi tiết: Mua bán đường, bán buôn chè, sữa và các sản phẩm sữa;

+  Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;

+  Bán buôn đồ uống;

+  Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh, v.v …

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu