NDX: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng

Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng

Mã chứng khoán: NDX 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng:17/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 25/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và nội dung trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu