CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/06/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (tầng 2

– Tòa nhà NTS, Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.