CTCP Đường sắt Nghĩa Bình (NBR - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 09/07/2018

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính, số 2 đường Phó Đức Chính, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từ ngày 09/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.