CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018

Lý do và mục đích:     Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:   5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/01/2019

 - Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.