CTCP Nam Việt (NAV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2019

Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018.

Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (600 đồng/cổ phiếu phổ thông)

-     Thời gian thực hiện: 31/01/2019

-     Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Nam Việt (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) bắt đầu từ ngày 31/01/2019 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.