CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện:  11/06/2019

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, P. Tân Phú, Q.9, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 11/06/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.