MVB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (10%)


CTCP Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV (MVB - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán:15/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán thống kê tài chính – Tầng 5 Trụ sở văn phòng Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (số 1 Phan Đình Giót – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu