Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

-     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

-     Thời gian thực hiện: 20/07/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí; số 2 phố Đặng Thái Thân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc từ 20/7/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.